ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,498

ตึกแดง

ตึกแดง

ตึกแดง เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน กว้าง 7 ม. ยาว 32 ม. ทาสีแดงชาด ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงสองด้านตามแนวยาวของตัวตึก สร้างขึ้นในบริเวณที่ตั้งป้อมปืนเก่าแก่และได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อรับศึกญวน ฝรั่งเศสได้รื้อตึกจากตัวป้อมมาสร้างตึกแดงเพื่อใช้เป็นที่พักนายทหารและกองรักษาการณ์ปากน้ำแหลมสิงห์

ตึกแดงได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2527 และใช้เป็นอาคารห้องสมุดและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ อ.แหลมสิงห์ ต่อมาเลิกใช้และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

 
ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ปืนเก่าแก่ในสมัยรัชกาลที่ 3

ป้ายตึกแดง

ป้ายตึกแดง

ด้านหน้าตึกแดง

ด้านหน้าตึกแดง

ภาพมุมสูงตึกแดง

ภาพมุมสูงตึกแดง

ภาพมุมสูงตึกแดง

ภาพมุมสูงตึกแดง

ตึกแดง

ตึกแดง

รุูป

รุูป