ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,925

โอเอซีส ซี เวิลด์ Oasis Sea World

โอเอซีส ซี เวิลด์ Oasis Sea World

ภายในโอเอซิสซีเวิลด์ มีการจำลองธรรมชาติเป็นธารน้ำตกและบ่อปลาแฟนซีคาร์ป ทั้งมีของที่ระลึกและของพื้นบ้าน เช่นตุ๊กตาปลาโลมา ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกบางสระเก้า ฯลฯ จำหน่าย

ประวัติ : ในอดีตน่านน้ำแถบจันทบุรี, ระยอง และตราด มีปลาโลมาชุกชุม โลมามักจะติดอวนของชาวประมงอยู่เนือง ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลมาจำนวนไม่น้อยต้องตายไป ด้วยเหตุนี้นายวิชัย วัฒนพงษ์ ผู้ริเริ่มโครงการโอเอซิสเวิลดิ์ จึงขอซื้อโลมาจากชาวบ้านเพื่อนำมาเลี้ยง โลมาที่นายวิชัยได้มามีทั้งโลมาหัวขวดและโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิรวดี โดนระยะแรกจะเลี้ยงโลมาในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อรักษาบาดแผลและอาการป่วย ต่อมาจึงได้จากการเพาะเลี้ยงจำนวนมากจนดูเหมือนเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมที่มีบรรยากาศร่มรื่น


บริเวณทางเข้าโอเอซีส ซีเวิลด์

โอเอซีส ซีเวิลด์

บริเวณจำหน่ายบัตรเข้าชม และตารางเวลาแสดงโลมา

บริเวณจำหน่ายบัตรเข้าชม และตารางเวลาแสดงโลมา