ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 954

ยอดเขาพระบาท

ยอดเขาพระบาท

เขาพระบาท เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ

บนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่บนลานหินและใกล้กับรอยพระพุทธบาทยังมีหินก้อนใหญ่ซึ่งเรียกว่าหินรูปบาตรคว่ำตั้งอยู่บนหน้าผาบริเวณลานหินเช่นกัน รอยพระพุทธบาทอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16 กม. สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ม.เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เปิดให้นมัสการเป็นประจำทุกปี ระหว่างขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 15 ค่ำ เดือน 4 สามารถเดินทางโดยรถโดยสารขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทาง 6 กม. และเดินเท้าอีกประมาณ 1 กม.

สภาพพื้นที่บนยอดเขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลกๆ ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง

ช่วงเวลาที่จะเปิดให้ขึ้นยอดเขาพระบาทจะไม่ตรงกันทุกปี จะอยู่ในช่วงเวลาก่อนและหลังตรุษจีน รวม 3 เดือน ประชาชนหลายหมื่นคนจะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี แห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยอดเขาพระบาทยังมีอากาศเย็นสบายและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นไกลไปถึงชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรี ได้ใช้ยอดเขานี้เป็นฐานเพื่อใช้ส่องกล้องดูข้าศึกทางทะเล และทำแผนที่ จึงทำให้ยอดเขานี้มีชื่อเรียกว่า ห้างฝรั่ง หรือเขาส่องกล้อง

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
คิชฌกูฏ 101-103 - ที่พัก
คิชฌกูฏ 104-108 - ที่พัก
คิชฌกูฏ 011 - ห้องประชุม 1 - ห้องประชุมสัมมนา
ลานกางเต็นท์ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ - ที่พัก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ - อื่นๆ
บ้านพักนักท่องเที่ยว - ที่พัก
เต๊นท์ ขนาด 3 คน - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
เต๊นท์ ขนาด 3 คน - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
บ้าน คก.101 - ที่พัก

การเดินทาง

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 16.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ 10 กิโลเมตร และเดินเท้าขึ้นเขาอีกประมาณ 6.5 กิโลเมตร บริเวณยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับตำนานทางพระพุทธศาสนาได้แก่รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ

ระหว่างทางเดิน เขาคิชฌกูฎ

ระหว่างทางเดิน เขาคิชฌกูฎ

ด้านบน เขาคิชฌกูฎ

ด้านบน เขาคิชฌกูฎ

จุดขึ้นรถ เขาคิชฌกูฎ

จุดขึ้นรถ เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

ทางเดินขึ้น เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

เขาคิชฌกูฎ

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

ป้ายเขาคิชฌกูฎ

ป้ายเขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ

จุดกราบไหว้เขาคิชฌกูฎ