ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 87

ยอดเขาพระบาท

ยอดเขาพระบาท

เขาพระบาท เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ

บนยอดเขายังมีรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่บนลานหินและใกล้กับรอยพระพุทธบาทยังมีหินก้อนใหญ่ซึ่งเรียกว่าหินรูปบาตรคว่ำตั้งอยู่บนหน้าผาบริเวณลานหินเช่นกัน รอยพระพุทธบาทอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16 กม. สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ม.เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เปิดให้นมัสการเป็นประจำทุกปี ระหว่างขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 15 ค่ำ เดือน 4 สามารถเดินทางโดยรถโดยสารขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทาง 6 กม. และเดินเท้าอีกประมาณ 1 กม.

สภาพพื้นที่บนยอดเขาพระบาทมีหินรูปร่างแปลกๆ ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง

ช่วงเวลาที่จะเปิดให้ขึ้นยอดเขาพระบาทจะไม่ตรงกันทุกปี จะอยู่ในช่วงเวลาก่อนและหลังตรุษจีน รวม 3 เดือน ประชาชนหลายหมื่นคนจะเดินทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี แห่งนี้จนเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยอดเขาพระบาทยังมีอากาศเย็นสบายและเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นไกลไปถึงชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรี ได้ใช้ยอดเขานี้เป็นฐานเพื่อใช้ส่องกล้องดูข้าศึกทางทะเล และทำแผนที่ จึงทำให้ยอดเขานี้มีชื่อเรียกว่า ห้างฝรั่ง หรือเขาส่องกล้อง

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
คิชฌกูฏ 101-103 - ที่พัก
คิชฌกูฏ 104-108 - ที่พัก
คิชฌกูฏ 011 - ห้องประชุม 1 - ห้องประชุมสัมมนา
ลานกางเต็นท์ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ - ที่พัก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ - อื่นๆ
บ้านพักนักท่องเที่ยว - ที่พัก
เต๊นท์ ขนาด 3 คน - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
เต๊นท์ ขนาด 3 คน - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
บ้าน คก.102 - ที่พัก
บ้าน คก.101 - ที่พัก

การเดินทาง

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 16.5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ 10 กิโลเมตร และเดินเท้าขึ้นเขาอีกประมาณ 6.5 กิโลเมตร บริเวณยอดเขามีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่สอดคล้องกับตำนานทางพระพุทธศาสนาได้แก่รอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง