ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,793

ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง สืบทอดการปลูกชาตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูก มีกิจการมายาวนาน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันแพร่หลาย สะดวกต่อการเดินทาง ลักษณะเป็นภูเขาต้นชาเขียวขจีในพื้นที่ขนาด 1000 ไร่ ขับรถขึ้นไปได้ ไม่ลำบาก เส้นทางไม่ลาดชัน  จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารและเครื่องดื่มเมนูต่างๆ จากใบชาสด หรือซื้อเป็นของฝาก ไว้คอยบริการ


บรรยากาศรอบๆ ไร่ชาฉุยฟง

เป็นภูเขาต้นชาเขียวขจีในพื้นที่ขนาด 1000 ไร่

ไร่ฉุยฟง

ทิวทัศน์สวยมากๆ

ไร่ชาฉุยฟง

นักท่องเที่ยวนิยมมาชมไร่ชาฉุยฟงกันเป็นส่วนมาก เพราะเดินทางสะดวก

ไร่ชาฉุยฟง

อีกหนึ่งบรรยากาศที่ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --