ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,148

น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า

น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า

น้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า ถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ กม. ที่ 64 - 65 บริเวณบ่อน้ำร้อนมีชาวบ้าน นำไข่มาขายเพื่อให้นักท่องเที่ยว ทดสอบต้มในบ่อน้ำร้อน เป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบริการนักท่องเที่ยว


น้ำพุร้อนป่าเป้า เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติตั้งอยู่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

น้ำพุร้อนป่าเป้า

มีไข่ขายด้วย สามารถเอาไปลวกที่น้ำพุร้อนป่าเป้าได้

น้ำพุร้อนป่าเป้า

น้ำพุร้อนป่าเป้า

บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตื

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --