ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,927

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง

อยู่บริเวณ กม. ที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ ฝีมือช่างชาวเหนือ

การเดินทาง

พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

โครงการพัฒนาดอยตุง ( Doi Tung Development Project )

วันและเวลาดำเนินการ    เปิดดำเนินการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อัตราค่าเข้าชม   ชาวไทยและชาวต่างชาติ คิดค่าเข้าชมอัตราเดียวกัน
- พระตำหนักดอยตุง         70  บาท/คน (เวลา 7.00 - 17.00 น.)           
- สวนแม่ฟ้าหลวง             80  บาท/คน (เวลา 7.00 - 18.00 น.)      
- หอพระราชประวัติ          30  บาท/คน (เวลา 8.00 - 17.00 น.)         
         *** บัตรรวม (ดูทั้ง 3 สถานที่) 150 บาท/คน ***
- สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ  50  บาท/คน (เวลา 7.00 - 18.00 น.)
หมายเหตุ *เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามได้ที่  ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อาคารเอนกประสงค์ ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ .เชียงราย 57240  โทรศัพท์ 053-767015-4, โทรสาร 053-767077, อีเมลล์ dttour@doitung.org

 

การรดน้ำตั้นไม้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยต่อท่อเข้าที่กระถางโดยตรง

ประตูงดงามหน้าพระตำหนัก

ป้ายบอกทางในบริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง

ทางเข้าพระตำหนัก(ทางซ้าย)  ทางขวาไปสถูปดอยช้างมูป

coffee corner ริมสวนแม่ฟ้าหลวง หน้าทางเข้าพระตำหนัก 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --