ด้านหน้าของหอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด
พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินาถ ด้านหน้าของหอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ภาพมุมสูง พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ด้านใน พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ ด้านหน้า พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ พระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรนาถ

ด้านหน้าของหอพระตั้งอยู่บนถนนวชิรปราการห่างจากศาลากลางจังหวัด

ที่เที่ยวแนะนำ