ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,770

สตรีทอาร์ต เบตง

สตรีทอาร์ต เบตง

สตรีทอาร์ต เบตง เป็นสถานที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประทับใจและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง วาดโดยทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจ้าแมวเหมียวกับผีเสื้อ

เจ้าแมวเหมียวกับผีเสื้อ

เด็กยืนรอ

เด็กยืนรอ

ป้าขายขนม

ป้าขายขนม

กรอบรูป

กรอบรูป

แมวกับปลาทู

แมวกับปลาทู

คนขายผัก

คนขายผัก

สับปะรด

สับปะรด

กาแฟโบราญ

กาแฟโบราญ

โต๊ะรอกาแฟ

โต๊ะรอกาแฟ

ดอกไม้กับวัด

ดอกไม้กับวัด

เด็กเล็กลูกโป่ง

เด็กเล็กลูกโป่ง

ที่เที่ยวแนะนำ