ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ยะลา 

หมี่เบตง และไก่เบตง  ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลา โดยเฉพาะที่อำเภอเบตง
กล้วยหิน ใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหวานได้
กรงนกเขา มีการประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆ อย่างมีศิลปะ และประณีตงดงามมาก
ปลามังกร พบได้ที่บึงน้ำใส ต.ตะโละหอลอ อ.รามัน ซึ่งเป็นแหล่ง กำเนิดปลามังกรแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าพื้นเมืองที่สำคัญ ได้แก่ ส้มโชกุน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้หินอ่อน

 

ที่พักแนะนำ