ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 255

อุโมงค์เบตง

อุโมงค์เบตง

อุโมงค์ปิยะมิตร เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 ใช้เวลาขุดประมาณ 3 เดือน ใช้คนขุดประมาณ 40-50 คน โดยขุดเป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาว 1 กิโลเมตร ลึกประมาณ 50-60 ฟุต มีทางเข้าออกทั้งหมด 9 ทาง เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง ภายในอุโมงค์มีที่นั่ง ที่นอน ห้องวิทยุกระจายเสียง ห้องใต้ดิน ห้องเก็บเสบียงอาหาร และปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 


ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงอุโมงค์ปิยะมิตร จะผ่านซุ้มประตูนี้ก่อน

ถ่ายรูปด้านหลังไว้

เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

อุโมงค์ปิยะมิตร ด้านในจะมีจุดต่างๆ

ที่เที่ยวแนะนำ