ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 70

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นโรงน้ำแข็งเก่า ราคา 15,500,000 บาท ทำการออกแบบก่อสร้างและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมีร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานทั้ง 2 ครั้ง
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี จึงได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจในขณะทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดอุดรธานี


ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ด้านหน้าร้านอาหาร

ร้านอาหารจีน ตกแต่งสไตล์จีน

ศาลานั่งพัก