ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 89

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพ

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุและนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่างๆ การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นสะดวกมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 55 กม. ตามเส้นทางหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) ตรงกม.ที่ 50 ก็จะถึงปากทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กม. ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ค่าเข้าชมชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ คนละ 30 บาท


ด้านหน้าของพิพิธภัณมีร้านขายของ

ป้ายด้านหน้า ทางเข้า

ยินดีต้อนรับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

ศาลสำหรับกราบไหว้ด้านหน้า

ความรู้ทั่วไป

ผ้าประจำจังหวัดอุดรธานี

ด้านทางเข้าโซนต่างๆ

อาคารเชื่อม 4 ตึก

เครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ ไทย

จำลองการศึกษาค้นพบสมัยนั้น

มีหลายจุดให้ศึกษาดูข้อมูล

ดูแต่ดามืออย่างต้อง

ต้องนี้เป็นจุดชมเบื้องหลังสมัยก่อน

สมัยก่อนเค้าอยู่กันยังไงหน่อ

นี่เป็นการขุดค้นพบในสมัยก่อน

ทุกอย่างเป็นของทีต้องเก็บไว้ในตู้อย่างดีมาก

เครื่องปั้นดินเผาสมัยยุคนั้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ราคาค่าเข้า 30 บาท

ด้านหน้าตัวตึก

ของฝากหน้าพิพิธภัณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง