ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 109

ถนนคนเดินอุดรธานี

ถนนคนเดินอุดรธานี

ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ กับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานทำมือ งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของลานกิจกรรมมีมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยเป็นการเปิดหมวกบรรเลงเพลงกันอีกด้วย ติดตามภาพกิจกรรมดีดี กับเราเทศบาลนครอุดรธานี อีกหนึ่งเมนูความสุขจากเทศบาลนครอุดรธานี

สำนักการคลัง
ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
โทร. 042-325176-85 ต่อ 1115
เลขที่ 1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง · เทศบาลนครอุดรธานี


ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี อยู่ตรงถนนคนเดิน


ศาลหลักเมืองอยู่ตรงถนนคนเดินพอดีเลย แวะกราบไหว้ได้เลย

ตามเทรนซะหน่อยชาโคล ฮิตกันอยู่ช่วงนี้

คนมาเดินเยอะมากเลย เดินเป็นระเบียบแบ่งซ้ายขวา

น้ำปั่นมะพร้าวเผาสด

ขนมขายเยอะมาก

ผ้าถุง ผ้าไหม เยอะมากที่นีแวะมาไม่พลาด

ตรงกลางจะมีเวทีโชว์ร้องเพลง

หากใครมีโอกาสแวะมาถนนคนเดินอุดรธานี ไม่ผิดหวังจริงๆ