ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, อุดรธานี

อำเภอเมือง
ไก่บ้าน ป.ตุ๊ ป่อง ถนนอุดร - หนองสำโรง โทร.042-325229
ครัวข่า-ตะไคร้ ถนนอุดร-หนองสำโรง โทร. 042-346-398
ครัวคุณนิด ถนนอุดรดุษฎี โทร. 246128 ชานเมือง ถนนอุดร-ขอนแก่น โทร.042-243-815
เซียมไฮ้ภัตตาคาร ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง โทร. 042-221-003
จิงโจ้เบเกอรี่ 41/1 เจริญศรีพลาซ่า โทร. 042-221-878 เทียนหยด ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. 248160
นิวเอมโอช (ไข่กะทะ) 118/9 ถนนประจักษ์ โทร. 042-223-992
นิมิตรโภชนา ถนนหมากแข้ง โทร. 042-246-273
บ้านสวนวันวาน ถนนศรีชมชื่น โทร. 042-327-061
พุ่งกี่ภัตตาคาร ถนนหมากแข้ง โทร. 042-222-398
เพื่อนกัน ถนนทหาร โทร. 042-341-724
ภูเวียง ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 042-248-155
มังกรหลวง ถนนทหาร โทร. 042-242-345,042-242-444
มัจฉาผาสุข ถนนอุดร-หนองคาย ทางเข้าตำบลหมูเม่น โทร. 042-221-772
แมนดาริน ถนนหมากแข้ง โทร. 042-221-043,042-222-391
แม่หยา ถนนราชพัสดุ โทร. 042-223-889,042-222-953
มิ้ง 24 น. ถนนศรีสุข โทร. 042-222-552
ระเบียงพัชนี ถนนศุภกิจจรรยา ริมหนองประจักษ์ โทร. 042-241-515
ริมน้ำ 76/3 ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมือง โทร. 042-242-651
ลารีน ในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. 042-248-160
วิรัตน์ โภชนา 49 ถนนโพศรี โทร. 042-222-647
สีชมพู 286/25-27 ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 042-221-455
แสตมป์ ถนนหมากแข้ง โทร. 042-223-127
ห้องอาหารเมย์แฟร์ ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรี โทร. 042-248-155
อุดรโภชนา ถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 042-221-756