ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,626

น้ำตกทีมอโบ

น้ำตกทีมอโบ

ที่ตั้งริมถนน ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาก จ.ตาก
 น้ำตกทีมอโบ เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความสวยงามและโดดเด่น


ถนนบริเวณน้ำตกทีมอโบ

ถนนบริเวณน้ำตกทีมอโบ

น้ำตกทีมอโบ

น้ำตกทีมอโบ

น้ำตกทีมอโบ