ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก,ตาก

อำเภอเมือง

โง้วเอียะเส็ง 252 ถ.ตากสิน โทร 055-511324 จำหน่าย มะม่วงดอง กระเทียมดอง
โชคดีกิ้ฟชอพ 298/6 ถ.ตากสิน โทร 055-514246 จำหน่ายเซรามิค
แม่ผง ถ.ตากสิน โทร 055-511751 จำหน่ายเครื่องหวายทุกชนิด
ลิ้มเซงฮั้ว 347 ถ.มหาดไทยบำรุง โทร 055-511510 จำหน่าย มะม่วงดองน้ำผึ้ง
อรพรรณ 77/9-11 ถ.มหาดไทยบำรุง โทร 055-511830 จำหน่าย กล้วยอบน้ำผึ้ง

อำเภอแม่สอด

กวางตุ้ง 2/1 ถ.ศรีพานิช โทร 055-532030 โทรสาร 055-544030  
เตียงมณี 94/3 ถ.ประสาทวิถี จำหน่าย อัญมนี
ใต้ดิน 359/4-5 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย โทร 055-532910 จำหน่าย ของเก่าเฟอร์นิเจอร์
เทวิน 338/2 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย โทร 055-531343 จำหน่าย ผ้าถ้วยชาม รูปภาพ สินค้าพื้นเมือง
บังอรการค้า 338/1 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด โทร 055-532180 จำหน่ายอัญมณี
สิทธิเจริญการค้า 27-29 ถ.สุขศรีราษฎร์อุทิศ โทร 055-531853  
ลุ่ยจั้ว 359/2-3 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย โทร อ531107 จำหน่ายอัญมณี สินค้าพื้นเมือง
รัตนภาพพลอย 1995 11/2-3 ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด โทร 055-532954, 055-532386 จำหน่ายภาพประดิษฐ์จากพลอย