ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,593

ล่องแก่งอุ้มผางคี

ล่องแก่งอุ้มผางคี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูง ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไหลผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ และผ่านพื้นที่ลาดชัน ทำให้กระแสน้ำเชี่ยวกราก นอกจากนี้ยังมีหินกลางน้ำมาก ทำให้เกิดแก่งน้อยใหญ่ไม่น้อยกว่า 50 แก่ง ใช้เวลาล่องแก่งจากบ้านอุ้มผางคีไปสิ้นสุดที่บ้านแปโทดะไม่ต่ำกว่า 4 ชม. อีกทั้งเป็นการล่องแก่งในสายน้ำที่เร้าใจที่สุดเส้นทางหนึ่ง และยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงอีกด้วย ล่องแก่งอุ้มผางคี เป็นลำห้วยขนาดกลาง กว้างราว 10 ม. มีน้ำตลอดปี

แก่งใหญ่ที่ท้าทายคือแก่งราดี หรือ แก่งค้างคาว ที่สายน้ำถูกบีบไปตามซอกหินกว้างเพียง 3 เมตร เศษ และตกจากแก่งหินสูง 1 เมตร นอกจากนี้มีแก่งตะเนพลอ แก่งตะนอกก  ฯลฯ ที่คดเคี้ยวและอยู่ต่อเนื่องกัน คนบังคับแพต้องบังคับให้แพฉวัดเฉวียนหลบเลี่ยงแก่งหินสร้างความสนุกตื่นเต้นได้เป็นอย่างมาก

-ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือเดือน ก.ย. - ก.พ.