ที่เที่ยว

แก้ไข

  เส้นทาง แม่สอด-พบพระ-อุ้งผาง (ทางหลวงหมายเลข 1090),ตาก

นักท่องเที่ยวที่ขับรถไปตามเส้นทางสายแม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ สภาพรถควรเป็นรถที่เครื่องยนต์ และระบบเบรคดีมาก เพราะเส้นทางนี้เป็นทางขึ้นเขาตลอดมีระยะทางรวม 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.