ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 658

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม อยู่ไม่ไกลจากตรอกบ้านจีน บรรยากาศภายในวัดโพธารามจะร่มรื่น เหมาะแก่การมาเที่ยวชม โดยเฉพาะ โบสถ์ไม้สักของที่นี่ ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกันกับบ้านเรือนในย่านนี้  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงที่การค้าของตรอกบ้านจีนรุ่งเรืองสุดขีด โดยเฉพาะไม้สักที่ล่องมาจากภาคเหนือเป็นจำนวนมากในราวปี พ.ศ. 2475 ดังเห็นได้จากโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง นอกจากนี้ก็มีอาคารโรงเรือนและกุฏิพระซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2478 แต่ส่วนใหญ่ขาดการดูแลในปัจจุบัน

ด้านหน้าของวัดโพธาราม

ด้านหน้าของวัดโพธาราม

ด้านข้าง วัดโพธาราม

ด้านข้าง วัดโพธาราม

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม

พระเจดีย์ด้านหลัง

พระเจดีย์ด้านหลัง

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม