ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 80

โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว

โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว มีโบราณสถานเป็นโบราณวัตถุที่เป็นหลักฐานแสดงความเก่าแก่ของ จังหวัด ตาก โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งหม้อไหดินเผา พระพิมพ์ดินเผา  ใบหอก เหล็ก ดาบ เสียมและกรรไกรหนีบหมาก อีกทั้งมีศาลเสด็จพ่อไหฮอง และ ศาลเสด็จแม่นกเอี้ยง ตั้งขึ้นเพื่อบูชาพระราชมารดาและพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช