ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,136

หอการค้าจังหวัดตาก แม่สอด

หอการค้าจังหวัดตาก แม่สอด

หอการค้าจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษา, อุตสาหกรรม, ประสานงาน ด้านการค้า, เกษตรกรรม, การเงินและธุรกิจทั่วไปในจังหวัด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ภาครัฐและหอการค้าไทย