ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,565

วัดดอนแก้ว

วัดดอนแก้ว

ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอ.แม่ระมาด มีพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อน เป็นประติมากรรมพม่าได้แกะสลักขึ้นพร้อมกัน 3 องค์ องค์1 ประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน องค์ที่ 2 ประดิษฐานที่ประเทศอินเดียและองค์ที่  3 ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประดิษฐานในวิหารของวัดดอนแก้วซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามหาดูได้ยาก มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 63 นิ้ว


วัดดอนแก้วพระพุทธรูปแกะสลักหินอ่อนจิตรกรรมฝาผนังเจดีย์ศิลปะพม่าวัดดอนแก้ว


ที่ประดิษฐานพระพุททรูปหินอ่อนศิลปะพม่า
สังเกตุเห็น พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักอยู่ด้านใน