ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 574

ปราสาทตะเปียงเตีย

ปราสาทตะเปียงเตีย (แปลว่า หนองเป็ด) ตั้งอยู่ที่ตำบลโชคเหนือ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2077 ลักษณะปราสาทเป็นรูปสี่เหลี่ยม มียอดปราสาท 5 ยอด เป็นรูปบัวตูม ตัวปราสาทก่อด้วยอิฐ ลักษณะการก่อสร้างเป็น สถาปัตยกรรมแบบลาว สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย