ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,401

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากบ้านตาเมียงตำบลปักได ประมาณ 12 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 214 อยู่ติดเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นปราสาทที่มีปรางค์ และก่อฐานด้วยหินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลักษณะเดียวกันกับปราสาทบ้านพลวง


ปราสาทตาเมือนโต๊ด ก่อฐานด้วยหินทรายเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

มุมสวยๆ บริเวณปราสาทตาเมือนโต๊ด

สระน้ำบริเวณปราสาทตาเมือนโต๊ด