ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,344

ปราสาทบ้านไพล

ปราสาทบ้านไพล

ปราสาทบ้านไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทสมัยศิลปะบาปวน อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ก่ออิฐเรียงสามองค์บนฐานเดียวกัน อิฐที่ขัดฝนอย่างพิถีพิถันและสอดินที่ละเอียดประณีตทำให้ผนังแต่ละด้านเรียบสนิท เมื่อคณะของวารสารเมืองโบราณไปบันทึกภาพถ่ายราวเกือบสามสิบปีที่แล้วนั้นเหลืออยู่เพียงสององค์ คือองค์กลางและองค์ทางด้านทิศเหนือ ส่วนองค์ทางด้านทิศใต้หักพังลงเหลือเพียงกรอบประตูทางเข้าและผนังเรือนธาตุบางส่วน ต้นไม้ใหญ่และเนินดินทับถมปกคลุมฐานปราสาทไว้ทั้งหมด


ปราสาทบ้านไพล เป็นปราสาทสมัยศิลปะบาปวน อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๗

ปราสาทบ้านไพล