ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,481

ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม

ตั้งอยู่บ้านด่านพัฒนา หมู่ 1 และ 14 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง ห่างจากตัวจังหวัด 69 กม. ห่างจากอำเภอกาบเชิง 13 กม. บนนถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ และประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2538 ตลาดการค้าช่องจอมเปิดทำการค้าขายและสัญจรไป-มา เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. ประเภทสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และสิ่งประดิษฐกรรมจากไม้ (เสียภาษีศุลกากรตามกฎหมาย)


ตลาดการค้าช่องจอม

ประเภทสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม

ตลาดการค้าช่องจอม