ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,613

ด่านช่องจอม

ด่านช่องจอม

ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะเป็นพรมแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ความยาวตลอดแนวชายแดน ประมาณ 110 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม –โอเสม็ด (Chong Chom border/O'Smach) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการยกฐานะจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมโอเสม็ด เป็นด่านไม่ใหญ่ ตรงด่านมีคาสิโน+โรงแรม สองแห่ง เนื่องจากเป็นด่านเล็กทำให้ต่อรถไปเมืองสำโรงหรือไปเสียมเรียบได้ยาก ต้องต่อเป็นแชร์แทคซี่ไปซึ่งต้องต่อรองราคากัน ผมว่าราคาที่เหมาะสมน่าจะประมาณ 1,500 บาท และควรเลือกแทกซี่คันที่ใช้แก๊สท่านจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่อื่น


ด่านช่องจอม เป็นพรมแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา

ด่านพรมแดนศุลกากร

จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

ด่านช่องจอม