ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,782

ศูนย์คชศึกษา

อยู่ที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อ.ท่าตูม เพื่อเป็นจุดรวมสังคมคนกับช้าง เป็นศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรม ท้องถิ่น โดยทางอำเภอท่าตูม และชุมชนหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ได้ร่วมกันจัดการแสดงของช้างไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

หมู่บ้านช้าง อยู่ที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นส่วย มีอาชีพในการคล้องช้างป่า ฝึกช้าง และเลี้ยงช้าง ปัจจุบันยังคงมีการเลี้ยงช้าง และการฝึกช้างเพื่อร่วมการแสดงช้างของจังหวัดทุกปี นักท่องเที่ยวสามารถไปชมการฝึกช้างที่หมู่บ้านได้ทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ค่าธรรมเนียม

เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.00 น.

อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

ค่าขี่ช้าง 50 บาทต่อ 1 เชือก

การเดินทาง

ใช้เส้นทางสุรินทร์-ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ประมาณ 35 กม.เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 22 กม. ถึงบ้านตากลาง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  • กำนัน ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม โทร. (044) 512-925, (081) 966-3845 หรือ
  • ผู้ใหญ่บ้านตากลาง โทร. (081) 977-4420