ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 602

วัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อย แต่เดิมเคยเป็นพระอุโบสถของวัดสร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง แต่ในปัจจุบันผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราว ในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่าง แกะสลักจังหวัดเพชรบุรี บริเวณวัดติดริมแม่น้ำแม่กลอง สามารถเดินทางโดยเรือได้ 


วัดบางแคน้อย 

ตู้บริจาค รับเงิน
 
วัดบางแคน้อย 

บรรไดทางขึ้น วัดบางแคน้อย

ภายในพระอุโบสถ

ท่าเรือ วัดบางแคน้อย

ที่เที่ยวแนะนำ