แก้ไข

เทศกาลประเพณี, สมุทรสงคราม

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา มีการแสดง สาธิตการทำขนมไทยโบราณ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนกลางแจ้ง และการจำหน่ายงานศิลปหัตถกรรม รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ

 

-----------------------------------------------------------------

 

งานนมัสการ และสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม

จัดขึ้นในวันที่ 13-19 เมษายน ที่วัดเพชรสมุทร วรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

-----------------------------------------------------------------

งานตะวันรอนที่ดอนหอยหลอด และงานแข่งกระดานเลน

จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่หมู่บ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

-----------------------------------------------------------------

งานแข่งเรือยาวประจำปี

จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง ที่วัดราดเป้ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

-----------------------------------------------------------------

งานส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

-----------------------------------------------------------------

งานวันลิ้นจี่

จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน ที่อำเภออัมพวา (จัดเป็นบางปี ขึ้นอยู่กับผลผลิตของลิ้นจี่)

 

ที่พักแนะนำ