ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, สมุทรสงคราม
 

อำเภอเมือง
ก๋วยเตี๋ยวปลาคลองโคน 13/12 หมู่ 6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ กม.ที่ 2 โทร. (01) 615-4632
กรทอง 148/7 ถนน สมุทรสงคราม-บางแพ ตำบล แม่กลอง โทร. 034-713-094
คุณบล 148/9-10 ตำบล แม่กลอง
คุ้นลิ้น 102 หมู่ 4 ตำบล บางจะเกร็ง โทร. 034-713-779, 034-714-348, (01) 311-0727
จานแก้ว 158/3 ถนน ธนบุรี (เชิงสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ตำบล แม่กลอง โทร. 034-711-291
จินดา 193 ซอย แหลมใหญ่ (เชิงสะพานพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
เทพนิมิตร 67 หมู่ 4 ตำบล บางจะเกร็ง
ตั้งไห้ฮง ภัตตาคาร 526/4 ถนน เพชรสมุทร โทร. 034-711-084
นิวเป้งล้ง 125/15 ถนนทางเข้าเมือง ตำบล แม่กลอง โทร. 034-712-413
นายแกละ 149 หมู่ 4 ตำบล บางขันแตก
ผู้ใหญ่ธรรม คลองสุขสมบูรณ์ ใกล้ศาลกรมหลวงชุมพร ตำบล บางจะเกร็ง
เพื่อน 115/15 หมู่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง
มธุรส 683/42 ถนน ราชญาติรักษา ตำบล แม่กลอง โทร. 034-713-393
ริมน้ำ 24 หมู่ 6 ตำบล แม่กลอง ริมอ่าว 213 หมู่ 1 ตำบล บางจะเกร็ง โทร. 034-711-299
เรือนวารี 153 ตำบล แม่กลอง โทร.034-711-816
เลิศพานิช ถนน ทางเข้าเมือง ใกล้ร้านนิวเป้งล้ง
ลุงขันธ์ 3/1 หมู่ 4 ตำบล บางจะเกร็ง โทร. 01-311-0260
สุชาดา ถนน สายอัมพวา-แม่กลอง
ไสว 125/25 ถนน ทางเข้าเมือง โทร. 034-711-190
อำเภออัมพวา
ช้างเผือก 2 หมู่ 5 ตำบล บางช้าง โทร. 034-725-414, 034-725-541
ง้อโภชนา 14-16 ถนน ศรีอัมพวา
ท่าเรือบางแค ถนน สมุทรสงคราม-บางนกแขวก ตำบล บางช้าง
พรสวรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอ อัมพวา
อำเภอบางคนที
กันเอง 8/1 หมู่ 6 ตำบล กระดังงา
จันทิมา หมู่ 6 ตำบล บางนกแขวก (เชิงสะพานคลองตาจ่า)
ธารทิพย์ ถนน สมุทรสงคราม-บางนกแขวก ตำบล บางนกแขวก
บ้านสวน 57 หมู่ 7 ตำบล บางนกแขวก
ริมน้ำ ถนน สมุทรสงคราม-บางนกแขวก เยื้องปั๊มน้ำมัน ปตท.

 

ที่พักแนะนำ