ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 750

บ้านครูเอื้อ

บ้านครูเอื้อ

บ้านครูเอื้อ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานของครูเอื้อ ศูนย์รวมข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจค้นคว้าเรื่องราวของเพลงสุนทราภรณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของครูเอื้อฯ ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งเป็นชาวอัมพวาโดยกำเนิด ตั้งอยู่ที่โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


เพดานด้านใน บ้านครูเอื้อ

บรรยากาศภายใน ของบ้านครูเอื้อ

ที่เที่ยวแนะนำ