ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,912

อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อยู่ห่างจากตัวเมือง 20 กิโลเมตร ตามถนนแพร่-สูงเม่น-เด่นชัย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะในตอนเช้า เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเหนือเขื่อน


อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อ่างเก็บน้ำแม่มาน

ยามเย็นต้นหญ้าพริ้วไหว

อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อ่างเก็บน้ำแม่มาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่จังหวัดแพร่ไม่ควรพลาด

อ่างเก็บน้ำแม่มาน