ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, แพร่

อำเภอเมือง
ครัวยมหอม (โรงแรมแม่ยมพาเลส) 181/6 ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 054-521029-35
ฉัตรไชย 2/120 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง โทร.054-511368, 054-511909, 054-522413
ด่านเกวียน ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 054-511488
นครแพร่ค้อฟฟี่ช้อป ในโรงแรมนครแพร่ โทร. 054-511122
นิวแพร่โภชนา ถนนราษฎร์ดำเนิน โทร. 054-523304
บ้านสวน ถนนราษฎร์ดำเนิน
เมตตา ถนนยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามไปรษณีย์บ้านทุ่ง)
แม่ยม ในโรงแรมแม่ยมพาเลส โทร. 054-521029-35
วันดีโภชนา ถนนยันตรกิจโกศล
วู้ดเด้นท์ ทาวน์ ถนนยันตรกิจโกศล
อำเภอสูงเม่น
บ้านฝ้าย 57/6 ถนนยันตรกิจโกศล โทร. 054-523114 โทรสาร 054-511449
เพชรงาม ถนนแพร่-สูงเม่น
อำเภอเด่นชัย
ริมน้ำปัทมา ใกล้ทางแยกอำเภอเด่นชัย
สวนไซทอง ถนนพหลโยธินใกล้สามแยกเข้าเด่นชัย โทร 054-613458