ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, แพร่

เสื้อม่อฮ่อม

เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่ นับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งคุณภาพ ทั้งในด้านการทอ การย้อม ฝีมือการตัดเย็บ และได้รับความนิยมจากคนทั่วไป แหล่งผลิตใหญ่ อยู่บริเวณบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง

 

ผ้าตีนจก

หัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความสวยงามมีรูปแบบการทอที่ประณีต มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วปัจจุบันนิยมนำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เช่นกระเป๋าถือ รองเท้า เครื่องประดับตกแต่งบ้าน แหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่ อำเภอลอง อำเภอวังชิ้นและอำเภอเด่นชัย

 

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ

งานหัตถกรรมที่เน้นฝีมือการประดิษฐ์ นำผ้ามาต่อกัน บุด้วยฟองน้ำและด้นทับด้วยมือทั้งผืน ทำให้ลวดลายบนผ้านูนเด่นลวดลายแต่ละผืนจะไม่ซ้ำกัน ผลิตภัณฑ์จะมีทั้งผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน

 

ชุดกีฬาผ้าร่ม

ตัดเย็บประณีตออกแบบสีสันหลากสี มีราคาไม่แพง แหล่งผลิตอยู่ที่บ้านร่องฟอง อำเภอเมือง

 

ผ้าบาติก

ผลิตโดยการนำผ้าไหมชั้นดีมาเขียนลายระบายสีด้วยฝีมือของช่างผู้ชำนาญ ผืนผ้างดงามด้วย ลวดลายและสีสันอันกลมกลืน เป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นน่าซื้อหา

 

หัตถกรรมฝุ่นไม้

แกะสลักเป็นรูปมังกรและรูปสัตว์ต่างๆหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับนำไปตกแต่งบ้านเรือนอย่างภูมิฐาน แหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอร้องกวาง

 

ดอกไม้แห้งปรุงกลิ่น

งานฝีมือพื้นบ้านที่นิยมในท้องตลาด โดยการนำดอกไม้มาตากแห้งและอบกลิ่นหอม ใส่ในภาชนะ สวยงาม เหมาะสำหรับตกแต่งบ้านหรือมอบเป็นของที่ระลึก

 

ร้านสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ขนมครกแม่หลาย 73 ม. 2 ตำบลแม่หลาย   บ้านประทับใจ 81/1 หมู่ 7 ตำบลป่าแมต โทร 511282, 511008
นกน้อย 6/3 ถนนยันตรกิจโกศล   บายศรีครีเอชั้น 124/5 ถนนโฮ้ง-ป่าแดง โทร 522494, 524509
บ่อแก้ว 64-66 ถนนเจริญเมือง   พ.วงศ์ไชยวัฒน์ 385 ถนนเจริญเมือง ข้างธนาคารกรุงเทพ 522038
พาณี ถนนเจริญเมือง   ม่อฮ่อมแม่หนู 60 ถนนเจริญเมือง โทร 522772
ม่อฮ่อมเพชรา 330/1 หมู่ 2 ตำบลโฮ้ง   มะขามแก้วมุกดา ถนนเจริญเมือง
ร้านดอกแก้ว 69/3 ถนนยันตรกิจโกศล โทร 511996   สุจินต์ หมูยอ ถนนเจริญเมือง
อ.กาญจนประดิษฐ์ ถนนเจริญเมือง   อาเนียร 36 ถนนเจริญเมือง โทร 522038