การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, แพร่

กรุงเทพ - แพร่
 

รถยนต์icon_car.jpg (808 bytes)

แพร่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 551 กม. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สู่แพร่โดยผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

รถไฟicon_railway.gif (1048 bytes)

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง นั่งรถไฟลงที่อำเภอเด่นชัย แล้วต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเด่นชัยประมาณ 20 กม. สอบถามรายละเอียดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร.02-223-7461

รถโดยสารประจำทางicon_bus.gif (237 bytes)

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศ บริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีเดินรถสายเหนือ(ถ.กำแพงเพชร 2 ) โทร 0-2269-6999 บริษัทขนส่ง จำกัดจังหวัดแพร่ โทร 0-5451-1800

สำหรับบริษัทเอกชนมี บริษัทสมบัติทัวร์ โทร. 02-5378333 ,02-5378383 สาขาแพร่ โทร 0-5451-1800 ค่าโดยสารรถวี ไอ พี 300 บาท บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร.0 2936 0199 และ บริษัท แพร่ทัวร์ โทร. 0-5462-0290 สาขาแพร่โทร 0-5451-1392
จากตัวจังหวัดแพร่มีรถประจำทางไปจังหวัดใกล้เคียง คือ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และสุโขทัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีบขส.จังหวัดแพร่ โทร. 054-511276

เครื่องบินicon_airway.gif (964 bytes)

เดินทางด้วยสายการบินนกแอร์ จากกรุงเทพ - แพร่ วันละ 1 เที่ยวบิน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 20 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 หรือเว็บไซต์ http://www.nokair.com

  เที่ยวบิน จาก เวลา ถึง เวลา
กรุงเทพ - แพร่ DD8002 กรุงเทพ 09:10 ตราด 10:30
แพร่ - กรุงเทพ DD8003 แพร่ 11:10  กรุงเทพ 12:20

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 054)

สำนักงานจังหวัดแพร่ 054-511411
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 054-511566
สถานีเดินรถ 054-511800
ที่ทำการไปรษณีย์ 054-511644
สถานีตำรวจ 054-622111
โรงพยาบาลแพร่ 054-533500, 054-511582, 054-511884

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

อำเภอสูงเม่น 11 กม.
อำเภอเด่นชัย 24 กม.
อำเภอลอง 40 กม.
อำเภอวังชิ้น 80 กม.
อำเภอหนองม่วงไข่ 20 กม.
อำเภอร้องกวาง 29 กม.
อำเภอสอง 48 กม.