แก้ไข

เทศกาลประเพณี, แพร่

งานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ

จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือนสี่ มีการแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ มีขบวนแห่แบบล้านนา โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและพระวิหาร


-----------------------------------------------------------------
 

งานแอ่วสงกรานต์น้ำใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต๊งามตา

จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรม เวียงโกศัย 13-17 เมษายน ของทุกปี ในงานจะมีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตก และเล่นสงกรานต์กัน


-----------------------------------------------------------------
 

งานกิ๋นสลาก

คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลางนั่นเอง โดยชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทาน เขียนสลากชื่อ ของตนติดไว้แล้วนำไปรวมกันที่หน้าพระประธาน พระสงฆ์จะจับสลาก ขึ้นมาให้มรรคทายกประกาศ เจ้าของสลากก็จะนำเครื่องไทยทานของตนไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ช่วงเดือน 10 ของทุกปี


-----------------------------------------------------------------
 

งานเทศกาลลอยกระทง

เผาเทียนเล่นไฟเพนียงเวียงโกศัย จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 บริเวณท่าน้ำศรีชุม ภายในงาน มีการจัดงานล้อมวงกินขันโตกแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อม