ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,064

น้ำตกห้วยโรง

น้ำตกห้วยโรง

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือ 60 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนแพร่-ร้องกวาง) ถึงกม.ที่ 78 เลี้ยวซ้ายอีก 4 กม. เป็นน้ำตกที่มีความสูง 2 ชั้น สภาพโดยรอบเป็นป่าโปร่งร่มรื่น


น้ำตกห้วยโรง

น้ำตกห้วยโรง

บรรยากาศบริเวณน้ำตกห้วยโรง

น้ำตกห้วยโรง

ที่เที่ยวแนะนำ