ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 969

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแพร่-สูงเม่น ประมาณ 3 กม. ในบริเวณเดียวกับสวนอาหารบ้านฝ้าย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นสถานที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบอาคารบ้านเรือน และของใช้ในครัวเรือนของชาวเมือง เมื่อราว 100 กว่าปีมาแล้ว
 
 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5452 3114
 
 ข้อมูลการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ ไปตามถนนแพร่ - สูงเม่น ประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณเดียวกับสวนอาหารบ้านฝ้าย ถนนยันตรกิจโกศล