ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,276

บ้านวงศ์บุรี

บ้านวงศ์บุรี

คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี ตั้งอยูที่บ้านเลขที่ 50 ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ ใกล้กับวัดพงษ์สุนันท์ ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นคุ้มของเจ้าพรหม วงศ์พระถาง หรือ หลวงพงษ์พิบูลย์ ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าหลวงนครแพร่ และเจ้าสุนันทา วงศ์บุรี (บุตรีบุญธรรมในแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา) ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

คุ้มวงศ์บุรีสร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ชายาองค์แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย เพื่อเป็นของกำนัลในการเสกสมรสระว่างเจ้าสุนันตา ผู้เป็นบุตรีเจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา) (เชษฐา) ที่ท่านรับมาเป็นบุตรีบุญธรรม และหลวงพงษ์พิบูลย์ (เจ้าพรหม วงศ์พระถาง) โดยท่านทั้งสองได้ใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือนหอในพิธีเสกสมรสด้วย

คุ้มวงศ์บุรีเริ่มก่อสร้างขึนในปี พ.ศ. 2440 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2443 โดยได้ช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มาควบคุมการก่อสร้างโดยมีช่างพื้นเมืองเป็นผู้ช่วยจนเสร็จสมบูรณ์ คุ้มวงศ์บุรีมีความพิเศษเนื่องด้วยเป็นที่พำนักของอดีตชายาในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์จึงสามารถขนานนามว่า“คุ้ม”ได้

ปัจุบันภายในคุ้มวงศ์บุรีได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล จัดแสดงประวัติความเป็นมาของบ้าน วิถีชีวิตของเจ้านายในอดีต โดยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆล้วนตกทอดลงมากันในตระกูล

สถาปัตยกรรม
คุ้มหลังนี้อาคารแบบไทยผสมยุโรป โดยเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่ 2 ชั้นทรงไทยล้านนาผสมยุโรป สีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแต่ดั้งเดิม ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลาย“ขนมปังขิง”อยู่ทั่วตัวอาคาร เช่น หน้าจั่ว สันหลังคา ชายน้ำ ช่องลม กรอบเช็ดหน้าต่างเหนือประตูและหน้าต่าง ระเบียง และภายในอาคารซึ่งปรากฏลายพรรณพฤกษา และเครือเถาว์ เป็นต้น ฐานรากของอาคารเป็นท่อนไม้ซุงเนื้อแข็งขนาดใหญ่วางเรียงกันก่อนจะก่ออิฐเทปูนทับลงไป เพื่อเสริมมร้างความมั่นคงของอาคาร

วัสดุหลักในการก่อสร้างอาคารคือไม้สักทองคุณภาพดีที่สุดจากป่าห้วยขมิ้นซึ่งเป็นป่าของเจ้าบุรีรัตน์ (น้อยหนู มหายศปัญญา) บิดาเจ้าสุนันตา แต่เดิมตัวอาคารใช้เทคนิคการเข้าลิ้นสลักไม้ ไม่ตอกตะปูแต่เป็นการตอกลิ่มไม้แทน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนเครื่องสับตามแบบงานช่างไทยโบราณ แต่เดิมหลังคาจะมุงด้วยแป้นไม้เกร็ดซึ่งมีลักษณะเป็นไม้แผ่นเล็กๆวางเรียงซ้อนกัน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสังกะสีตามสมัยนิยม และกระเบื้องว่าวตามลำดับ อาคารด้านหลังเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงโล่งอันเป็นคุ้มหลังเดิมของแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ระหว่างอาคารส่วนหน้าและส่วนหลังมีการเชื่อมต่อด้วย“ชาน” และมีการยกระดับพื้นขึ้นเรียกว่า“เติ๋น”ที่ใช้เป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนอิริยบท และรับประทานอาหาร

ด้านหน้า บ้านวงศ์บุรี

ด้านหน้า บ้านวงศ์บุรี

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ลายเซนต์ วันเดินปี

ลายเซนต์ วันเดินปี

แผนที่เมืองพอสังเขป

แผนที่เมืองพอสังเขป

ภาพถ่ายในยุคนั้น

ภาพถ่ายในยุคนั้น

หนังเสือของแท้ ประดับในห้อง

หนังเสือของแท้ ประดับในห้อง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ภาพรางวัล

ภาพรางวัล

ภาพถ่ายจัดตั้งโชว์

ภาพถ่ายจัดตั้งโชว์

ชุดของผู้หญิง

ชุดของผู้หญิง

ชุดของผู้ชาย

ชุดของผู้ชาย

ภาพวาด สวยๆ แต่งชุดสมัยก่อน

ภาพวาด สวยๆ แต่งชุดสมัยก่อน

ข้อมูลของการแต่งกายของชาวไทยวน

ข้อมูลของการแต่งกายของชาวไทยวน

โต๊ะขันโตก

โต๊ะขันโตก

ห้องจัดแสดงโชว์

ห้องจัดแสดงโชว์

ตู้ใส่แก้ว โชว์

ตู้ใส่แก้ว โชว์

บนบ้านมีต้นไม้ปลูก

บนบ้านมีต้นไม้ปลูก

ตู้วางของตั้งโชว์

ตู้วางของตั้งโชว์

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

ภาพถ่ายติดกำแพง

ภาพถ่ายติดกำแพง

ข้าวของเครื่องใช่ ยังดูสมบูรณ์มากๆ

ข้าวของเครื่องใช่ ยังดูสมบูรณ์มากๆ

หีบโบราณ

หีบโบราณ

หีบโบราณ

หีบโบราณ

ห้องแสดงงาน

ห้องแสดงงาน

หน้าต่างด้านข้างของ  บ้านวงศ์บุรี

หน้าต่างด้านข้างของ บ้านวงศ์บุรี

ด้านในระเบียงสีสันสดใสมาก

ด้านในระเบียงสีสันสดใสมาก

ภาพโปรโมทเมืองแพร่

ภาพโปรโมทเมืองแพร่