ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,703

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ห่างจากอำเภอเด่นชัย 3 กม. สิ่งที่น่าชมภายในวัดคือศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รูปทรงล้านนา ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือไว้มากมาย เช่นพระพุทธรูปต่างๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตุการณ์ในอดีตต่างๆ


วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

บรรยากาศบริเวณวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

สิ่งที่น่าชมภายในวัดคือศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ด้านหน้าของ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ด้านหน้าของ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

บรรยากาศภาพมุมสูงด้านบนของ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

บรรยากาศภาพมุมสูงด้านบนของ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

มุมนี้มองเห็น วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ที่มีพื้นที่ใหญ่มาก

มุมนี้มองเห็น วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ที่มีพื้นที่ใหญ่มาก

ด้านหน้าจะล้อมรอบไปด้วย วิวต้นไม้

ด้านหน้าจะล้อมรอบไปด้วย วิวต้นไม้

นกหงส์ สวยงามมาก สีทอง

นกหงส์ สวยงามมาก สีทอง

ภาพจากไกลๆ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

ภาพจากไกลๆ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

เข้าไปใกล้อีกนิด วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

เข้าไปใกล้อีกนิด วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี