ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,217

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนสายพิษณุโลก – หล่มสัก ตรงหลักกิโลเมตรที่ 33 แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังอีก 1 กิโลเมตร บริเวณทั่วไปร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาชนิด  มีศาลาที่พัก 2 หลัง ที่สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จประพาสภาคเหนือเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2501
 
 ในบริเวณสวนรุกขชาติสกุโณทยานเป็นที่ตั้งของน้ำตกวังนกแอ่นหรือน้ำตกสกุโณทยาน น้ำตกขนาดเล็กที่ไหลจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร ที่เกิดจากลำธารวังทองอันมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำเข็ก
 นอกจากนี้ยังมี “แก่งไพร” มีหินน้อยใหญ่คั่นกลางลำน้ำเป็นชั้นๆ น่าชมมาก


ป้ายเส้นทาง เดินไปสวนรุกขชาติสกุโณทยาน

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน 

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน 

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน พิษณุโลก

สวนรุกขชาติสกุโณทยาน