แก้ไข

เทศกาลประเพณี, พิษณุโลก

ประเพณีการแข่งเรือยาว

การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ยึดถือมาเป็นเวลาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีหลังจากนำผ้าห่มมาห่ม
องค์พระพุทธชินราชในงานนี้จะมีการประกวดขบวนเรือการแข่งขันเรือยาวประเพณี และมีการประดับขบวนเรือต่างๆ สวยงามน่าชมงานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ