ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,352

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ.วังทอง อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ.หล่มสัก อ.เมือง อ.ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 789,000 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2518 ที่ทำการอุทยานฯ อยู่บริเวณกม.ที่ 80 บนถนนทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เป็นต้น น้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่

น้ำตกแก่งโสภา  รวมภาพน้ำตก 

อยู่บริเวณกม.ที่ 71-72 ถนน สายพิษณุโลก-หล่มสัก มีทางลาดยางแยกเข้าไป 2 กม. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สภาพโดยรอบร่มรื่น บริเวณน้ำตกมีลานจอดรถ ห้องสุขา และร้านขายอาหาร

 

-----------------------------------------------------------------

 ทุ่งแสลงหลวง

สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ (แบบสวันนา) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 60 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตรกม. มีทางลูกรังสายที่ทำการอุทยานฯ ทุ่งแสลงหลวง ตามเส้นทางจะผ่านป่าตอนกลางอุทยานฯ ทำให้ได้เที่ยวชมสภาพธรรม ชาติป่าเขาลำเนาไพรอีกด้วย

 

-----------------------------------------------------------------

ทุ่งพญา

เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนาเช่นเดียวกัน มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตรกม. เป็นป่าสนที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต่อถึงฤดูหนาว ทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีความสวยงามเหมาะแก่การนั่งรถชมวิว และตั้งค่ายพักแรม การเดินทาง จากทุ่งแสลงหลวง ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อีกประมาณ 12 กม.

 

-----------------------------------------------------------------

ทุ่งโนนสน

เป็นทุ่งหญ้าแบบสวันนา มีเนื้อที่ 10 กว่าตรกม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่ง ค้นพบใหม่ มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเดินป่าและตั้งค่ายพักแรม การเดินทาง จากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางใต้ ตามทางลูกรังสายที่ทำการฯ-ทุ่งแสลงหลวง ประมาณ 25 กม. ถึงทางแยกขวามือ เป็นทางเดินเท้าประมาณ 15 กม.

 

ถ้ำเขาบ้านมุง

อยู่ในเขตอ.เนินมะปราง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 81 กม. ไปตามถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 17 กม. แล้วแยกไปตามถนนสายวังทอง-เขาทราย ถึงสากเหล็กประมาณ 38 กม. แล้วแยกซ้ายอีกประมาณ 26 กม. จะถึงหมู่บ้านและทางเข้าวัดบ้านมุง ไกลออกไปอีก 2 กม. มีภูเขาสูงชันหลายลูก ประกอบด้วยภูเขาผาแดงสะดุดตา มีถ้ำประกอบด้วยหินงอก หินย้อย เป็นหลืบ ลึกลับซับซ้อน เรียกถ้ำนี้ว่า "ถ้ำดาว ถ้ำเดือน" นอกจากนี้ในเขตอุทยานฯ ยังมีถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งคือ "ถ้ำพระบ้านวังแดง" อยู่ที่ต.ชมพู ห่างจากอ.เนินมะปราง 22 กม. การเดินทาง จากสากเหล็ก เลี้ยวขวาไปเขาทรายประมาณ 10 กม. จะมีทางแยก ร.พ.ช. ไปถึง หมู่บ้านชมพู 31 กม.จากนั้นเดินเท้าอีกประมาณ 2 กม. เส้นทางยังไม่สะดวกนัก

สถานที่พัก อุทยานฯ ได้จัดที่พักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว ติดต่อจองที่พักได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-0529, 5794842


-----------------------------------------------------------------

 
ป้ายอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ทางเข้า 

ทุ่งหญ้าฝั่งตรงข้าม