การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, พิษณุโลก

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 377 กม. เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางสายอินทร์บุรี- ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขตอำเภอวังทอง เลี้ยวซ้ายไป อีก 17 กม. เข้าสู่พิษณุโลกก็ได้ เส้นทางนี้จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 450 กม. หากเดินทางจากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านสุโขทัย เข้าพิษณุโลก ระยะทาง 138 กม. และทางสายเดียวกันจากขอนแก่น 391 กม. จากแยกเพชรบูรณ์-หล่มสัก มาพิษณุโลกระยะทางประมาณ 100 กม. เส้นทางนี้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทางหลายแห่ง

ทางรถโดยสาร

บริษัทขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศทุกวัน รายละเอียดติดต่อที่ โทร 02-936-3670 และที่สถานนีขนส่งพิษณุโลก โทร 055-986-319

นอกจากนี้ยังมีรถ บขส. บริการระหว่างพิษณุโลกถึงจังหวัดต่างๆ คือ อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก (แม่สอด) พิจิตร เพชรบูรณ์ และขอนแก่น ทุกวัน

บริษัททัวร์ที่บริการรถประจำทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพ-พิษณุโลก ได้แก่

วินทัวร์  มีรถออกตั้งแต่ 07.00-22.30 น. สอบถามรายละเอียดกรุงเทพฯ โทร 087-8425-144 และที่พิษณุโลก โทร 055-613-407

ทางรถไฟ

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร 02-936-3670 และ ที่สถานีรถไฟพิษณุโลก โทร 055-258-688

ทางเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย บินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที สำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารที่ บริษัท บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-356-1111 แอร์เอเซีย โทร 02-515-9999 นกแอร์ โทร 02-627-2000

ระยะทางจากอำเภอเมือง ไปอำเภอต่างๆ

อำเภอนครไทย 

97 กม.

อำเภอชาติตระการ

36 กม.

อำเภอบางระกำ

17 กม.

อำเภอบางกระทุ่ม 

35 กม.

อำเภอพรหมพิราม 

40 กม.

อำเภอวัดโบสถ์ 

30 กม.

อำเภอวังทอง

17 กม.

อำเภอเนินมะปราง 

75 กม.