ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,537

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย

ระหว่าง กม. ที่ 59 - 60 ทางหลวงหมายเลข 12 มีทางแยกไปน้ำตกปอยอีก 2 กิโลเมตร บริเวณสวนป่ากระยาง ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพสวยงาม สภาพโดยรอบร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

 

ศาลาพัก น้ำตกปอย

ศาลาพัก น้ำตกปอย

บรรยากาศดีดี หญ้าสีเขียว

บรรยากาศดีดี หญ้าสีเขียว

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย