ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,306

วัดวิหารทอง

วัดวิหารทอง

เป็นวัดใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เยื้องกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเล็กน้อย ปัจจุบันเป็นวัดร้างเหลือแต่เนินฐานเจดีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ประมาณ 7 ต้น เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระอัฏฐารสซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสระเกศ


ถ่ายในช่วงกลางคืนตะกราตามาก

ป้ายวัดวิหารทอง

วัดวิหารทอง 

วัดวิหารทอง

ที่นี่สวยตระการตามาก

วัดวิหารทอง

เอกลักษณ์ ของวิหารทอง

เอกลักษณ์ ของวิหารทอง

รอบๆ วัดวิหารทอง

รอบๆ วัดวิหารทอง

รอบๆ วัดวิหารทอง

รอบๆ วัดวิหารทอง

เบื้องหน้าวิหารทอง

เบื้องหน้าวิหารทอง