ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,750

วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง

ตั้งอยู่บนถนนพญาเสือเช่นเดียวกับวัดอรัญญิก ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ทรงบัวตูม ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยเพียงองค์เดียวของจังหวัดที่สมบูรณ์ มีฐานกว้างประมาณ 9 เมตร สูง 20 เมตร

 

 

วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

ภาพมุมสูง วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

ภาพมุมสูง วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

อีกด้านหนึ่งของ วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

อีกด้านหนึ่งของ วัดเจดีย์ทอง พิษณุโลก

พระอุโบสถ ของ วัดเจดีย์ทอง

พระอุโบสถ ของ วัดเจดีย์ทอง

เจดีย์ทอง ตรงกลางของวัด

เจดีย์ทอง ตรงกลางของวัด