ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,142

วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน ที่เหลือเพียงส่วนฐานเขียง มีเจดีย์รายประจำมุมทั้งสี่มุม ส่วนใหญ่แล้ว

วัดโพธิ์ืทอง ตั้งอยู่ถัดไปจาก พระราชวังจันทน์

วัดโพธิ์ืทอง ตั้งอยู่ถัดไปจาก พระราชวังจันทน์

ประวัติความเป็นมาของ วัดโพธิ์ทอง

ประวัติความเป็นมาของ วัดโพธิ์ทอง

สนามหญ้าสีเขียวที่ล้องรอบวัดโพธิ์ืทอง

สนามหญ้าสีเขียวที่ล้องรอบวัดโพธิ์ืทอง