ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 164

ศาลหลักเมือง พิษณุโลก

ศาลหลักเมือง พิษณุโลก

เสาหลักเมือง พิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมือง ฝั่งตะวันตกริมแม่น้ำน่าน ใกล้กับศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคลหลายชนิด เสาหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นเสาที่ทำจากไม้มงคลหลายชนิด ได้รับมอบหมายจากหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก


ศาลหลักเมืองพิษณุโลก

ที่เที่ยวแนะนำ